Tingimused

  • Sisestades toodete hindasid Hinnainfo.ee keskkonda, näidatakse neid ka kõikidele teistele külastajatele
  • Teistele on näha vaid toodete hinnad, mitte kasutaja, kes need lisas
  • Lehe andmed põhinevad kasutajate poolt ja sooduspakkumiste põhjal lisatud hindadel
  • Hinnainfo.ee ei kontrolli kasutajate lisatud teabe õigsust ega vastuta selle õigsuse eest.
  • Hinnainfo.ee ei vahenda tooteid ja kaupasid
  • Külastajatele ei näidata teiste kasutajate isiklikke ostukorve ega ostunimekirjasid
  • Ilmselgelt vale hinna või tootenime puhul on õigus Hinnainfo.ee-l muuta selle hinda ja/või nime
  • Kasutajaks registreerunud liikmete e-maile ei avalikustata kolmandatele osapooltele va. seadusest tulenevad juhud
  • Külastaja kasutab lehte heasõbralikult - vastasel juhul on õigus Hinnainfo.ee-l piirata ligipääs saidile
Ostunimekiri (0)
Veebi tarkvara arendus
sulge
Tagasiside
Sisesta juhul, kui soovid saada isiklikku tagasisidet.
või sulge aken
Sulge
Registreeru siin · Probleem sisse logimisega?
Sisene Facebooki konto kaudu Sisene Facebooki kontoga
Sulge
Kui sul on juba Hinnainfo.ee kasutaja või soovid sisse logida Facebooki kaudu, siis sisene portaali siin: logi sisse.
Registreerudes kinnitan, et nõustun Hinnainfo.ee kasutajatingimustega
Kasutajatingimused